Zwierzęta w terapii. Dogoterapia, hipoterapia, felinoterapia jako elementy Animal-Assisted Therapy (AAT)

ZWIERZĘTA W TERAPII
Dogoterapia, hipoterapia, felinoterapia jako elementy  Animal-Assisted Therapy (AAT).
Kurs.


Prowarzący: Dr. Dennis C. Turner (USA/Szwajcaria)
Termin: 18-19 stycznia 2014 (sob-niedz)
Godziny zajęć: 9-17 (godzinna przerwa na obiad)

Miejsce: Warszawa, Wyższa Szkoła Menedżerska, Kawęczyńska 36
Kurs w języku angielskim tłumaczony na żywo.

Kurs omawiający zastosowania zwierząt w terapii osób niepełnosprawnych lub chorych. Skierowany do dogoterapeutów, hipoterapeutów, felinoterapeutów, osób włączających inne zwierzęta do zajęć terapeutycznych, a także osób planujących prace w dogoterapii, felinoterapii i hipoterapii, instruktorów szkolących psy towarzyszące, terapeutyczne i asystujące. Nowe spojrzenie na rehabilitację i terapię niepełnosprawnych znajdą również pedagodzy specjalni, oligofrenopedagodzy, surdo- i tylfopedagodzy, fizjoterapeuci oraz psychologowie pracujący z osobami niepełnosprawnymi zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi.

Patronem merytorycznym szkolenia jest I
nstitute for applied Ethology and Animal Psychology w Szwajcarii
Institute for applied Ethology and Animal Psychology
Omawiane zagadnienia:

 Znaczenie towarzystwa zwierząt dla naszego zdrowia i jakości życia
Relacje człowiek- zwierzęta, ich specyfika i charakter
Animal-Assisted Intervention – terapia z udziałem psów, koni, kotów
   i zwierząt gospodarskich (dogoterapia, hipoterapia i felinoterapia)
Zastosowanie Animal Assisted Interventions w ergoterapii, logopedii,
   psychoterapii – badania i możliwości.
 Terapia z udziałem zwierząt (AAT) dla osób niepełnosprawnych fizycznie
   i intelektualnie
 Możliwości i cele terapeutyczne w AAT w tym dogoterapii, felinoterapii
   i hipoterapii
 Metody ewaluacji procesu terapeutycznego w ramach AAT

Po każdym bloku tematycznym pytania i odpowiedzi.

Cena za kurs:
500 zł - zgłoszenia i wpłaty po 3-12-2013
cena nie obejmuje noclegów i wyżywienia.


Zaświadczenie na drukach MEN zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012r.
Dodatkowo polsko-angielskie certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu, z logo Institute for applied Ethology and Animal Psychology w Szwajcarii.Zgłoszenia grupowe:
Przy głoszeniach powyżej 5 osób 1 osoba gratis
(płacisz za 5 osób - uczestniczy 6)

w uwagach zgłoszenia proszę podać imiona i nazwiska wszystkich uczestników.
W zgłoszeniu proszę zaznaczyć tylko ilośc osób płatnych (od 5 osób)
Ważne w każdym przedziale cenowym.


Wpłaty proszę dokonywać na konto:
Perro Agnieszka Potocka
Przasnyska 12a/17, 01-756 Warszawa
nr konta: 80 1140 2004 0000 3202 4713 5134


Organizatorem jest:
Perro - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
ul. Kawęczyńska 36, Warszawa
działająca w oparciu o działalność gospodarczą:
Perro Agnieszka Potocka
Przasnyska 12a/17, 01-756 Warszawa

NIP: 527-109-89-53

Zaświadczenie na drukach MEN zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012r.Dennis C. Turner

 
Dennis C. Turner (ScD) ukończył Johns Hopkins University School of Hygiene and Public Health w USA i w 1974 uzyskał stopień naukowy doktora, habilitacja na  uniwersytecie Vetsuisse Faculty, University of Zurich.
Denis C. Turner jest dyrektorem Institute for Applied Ethology and Animal Psychology (Instytutu Etologii Stosowanej i Psychologii Zwierząt) w Hirzel i Horgen, w Szwajcarii. Jest również wykładowcą z zakresu AAT ( Animal-Assisted Therapy) i anthrozoologii w Educational Research Center na Anthrozoology, Azabu University, Japonia
Denis C. Turner jest sekretarzem Międzynarodowego Towarzystwo Terapii Animal-Assisted, ISAAT , pełnił funkcje prezesa IAHAIO, International Association of Human-Animal Interaction Organizations (Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizacji Interakcji Człowiek-Zwierzęta), a aktualnie jest delegatem zarządu IAHAIO w sprawach europejskich (UE / WE)
Do 2012r był przewodniczącym Scientific Advisory Panel, World Society for the Protection of Animals, WSPA, (Naukowego Zespołu Doradczego, Światowe Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami).
Pracował również jako redaktor sekcji dla psó
w i kotów, dobrostanu zwierząt, Universities Federation for Animal Welfare, UK., a także jako redaktor stwarzyszenia Anthrozoös.
Dennis C. Turner jest specjalistą zachowań psów i kotów, relacji człowiek-zwierzę, zdrowia i wpływu zwierząt domowych na ludzi. Autor kilku książek w wielu językach i wielu przeglądających artykułów naukowych. Współautor książki: «Companion Animals in Human Health». Cindy C. Wilson and Dennis C. Turner (eds.).

M
iejsca noclegowe można zarezerwować w następujących hotelach i hostelach:
Hotele:


Hostele:

schroniska młodzieżowe:

  • Karolkowa 53a tel22632 8829
  • Smolna 30 tel: 22 827 89 52
Patronem medialnym jest:

kocie sprawy