O Akademii Edukacyjnej


Akademia Edukacyjna jest platformą udostępniajacą szkolenia organizowane przez PERRO - Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego. Celem jest udostępnianie  kursów, seminariów  i konferencji dotyczących szeroko rozumianej edukacji w zakresie pracy i kontaktów ze zwierzętami.

Szkolenia skierowane są do:
- właścicieli i hodowców psów, kotów, koni

- osób zajmujących się pracą ze zwierzętami behawiorystów, lekarzy weterynarii, instruktorów szkolenia psów, pracowników i wolontariuszy schronisk dla zwierząt, petsitterów, członków fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz zwierząt

- osób zajmujących się pracą z wykorzystaniem zwierząt: dogoterapeutów, kynoterapeutów, hipoterapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, przewodników psów pracujących

-osób zajmujących się uprawianiem sportów psich lub konnych

Agnieszka Potocka – doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim, dogotapeutka AAI, oligofrenopedagog, nauczycielka etyki. Organizuje kursy dogoterapii dla terapeutów, pedagogów, nauczycieli i wolontariuszy planujących wykorzystanie dogoterapii w pracy zawodowej i społecznej. Członek organizacji międzynarodowych: ISAZ, IAHAIO, ISAAT.

Dane firmowe:

PERRO Agnieszka Potocka
Przasnyska 12a/17
01-756 Warszawa
NIP: 527-109-89-53
Regon: 141000551
wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr ewidencyjnym: 2.14/00324/2010
Perro - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpis do ewid. m. st. W-wy pod nr 1075K
 

 

 

 

Nasze tematy: behawior kotów, behawior psów, szkolenie dla zoopsychologów, szkolenia dla behawiorystów, dogoterapeutów, kursy i seminaria dla kynoterapeutów, semianria dla przewodników psów pracujących. Seminaria i szkolenia skierowane do hodowców kotów, psów, koni.