Udział psów w terapii logopedycznej dzieci i dorosłych. Dog-Assisted Logopedics.

Udział psów w teerapii logopedycznej dzieci i dorosłych.
Dog-Assisted Logopedics.
Kurs.
                                           Patronem honorowym szkolenia jest:
Polski Związek Logopedów

Prowarzący: Agnes Habenicht (Niemcy)
Termin: 20-21 czerwca 2015 (sob-niedz)
Godziny zajęć: 9-17 (godzinna przerwa na obiad)
Miejsce: Warszawa, ks. Popiełuszki 5

Kurs w języku niemieckim tłumaczony na żywo na język polski.

Logopedia z udziałem psów. Teoretyczna baza i praktyczne modele oraz wzorce prowadzenia zajęć z dziećmi i dorosłymi. Szkolenie dla logopedów, nauczycieli, nauczycieli specjalnych oraz  rodziców dzieci z problemami mowy, dyslekcją i dyzartrią oraz innymi problemami w obszarze komunikacji. Szkolenie prowadzone przez logopedkę z Niemiec pracującą z psami w Praxis Logopadie, autorkę książki "Hunde in der Sprachtherapie" wydanej przez wydawnictwo Reinhardt Verlag w 2013r. Na szkoleniu omówione zostana tematy związane z terapią z udziałem psów dla dla terapii głosu, afazji, dyzartrii, mnemotechniki dla grup, zaburzeń fonetyczno-fonologicznych, semantyczno-leksykalnych, syntaktyczno-morfologicznych według Motscha, zaburzeń przetwarzania słuchowego i treningu legasteniczny oraz dysleksji.
 

Zakres tematyczny:
1. Wpływ psa terapeutycznego towarzyszącego na terapię mowy
- Wpływ psa terapeutycznego towarzyszącego na proces uczenia się:
- Aspekty sensomotoryczno-perceptywne, zdolności socjoemocjonalne , procesy poznawcze, zdolności umysłowe/intelektualne
- Oddziaływanie psa terapeutycznego towarzyszącego na pacjentów

2. Pies w terapii mowy
- Kiedy można wprowadzić psa do terapii? Kiedy lepiej tego nie robić?
- Powody przemawiające za wprowadzeniem psa terapeutycznego
- Przemyślenia przed i w trakcie każdej terapii z udziałem psa,
  powody przemawiające przeciwko wprowadzeniu psa do terapii

- Jak zaznajomić pacjentów z psem?
- Wieloetapowe wprowadzanie psa
- Radzenie sobie ze strachem przed psem

- Rozwój uczenia się i mowa ciała psa
- Rozwój psa, cztery możliwości uczenia się psa, mowa ciała psa
- Co w praktyce pies musi umieć i dlaczego?
- Komendy, które pies koniecznie musi znać, komendy sprawdzone w praktyce.

3. Praktyczne pomysły na terapię mowy z dziećmi przy udziale psa
- Ogólne pomysły na zabawę
- Terapia zaburzeń fonetyczno-fonologicznych
- Terapia zaburzeń fonetycznych,
- Terapia zaburzeń fonologicznych

- Terapia zaburzeń semantyczno-leksykalnych
 - Pomysły według koncepcji terapii zorientowanej na działanie,
 - Poszerzanie słownictwa: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i przyimki.

- Terapia zaburzeń syntaktyczno-morfologicznych według Motscha
- Terapia miofunkcjonalna
- Ćwiczenia miofunkcjonalne,
- Kierowanie strumieniem powietrza

- Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego i trening legasteniczny, dysleksja.
- Ćwiczenie zdolności spostrzegania
- Ćwiczenia w wypracowaniu struktury słownej i dźwiękowej

- Praca grupowa z dziećmi
- Rozpoczęcie pracy grupowe
- Praca nad słownictwem
- Ćwiczenie struktury zdania,
- Miofunkcjonalne ćwiczenie grupowe
- Ćwiczenia w planowaniu
działania

4. Praktyczne pomysły na terapię mowy z dorosłymi przy udziale psa
- Terapia głosu
- Terapia oddechowa,
- Nastawienie głosowe, zwarcie krtaniowe

- Terapia afazji
- Znajdowanie słów,
- Struktura zdania

- Terapia dyzartrii
- Mowa ustrukturyzowana, wyrazistość artykulacji, wyrazistość artykulacji w złożonych działaniach
- Mnemotechnika dla grup
- Trening pamięci krótkotrwałej, Trening pamięci długotrwałej

5. Zastosowanie i tworzenie specjalnych materiałów

Agnes Habenicht
  Agnes Habenicht - certyfikowany logopeda od 2005r
  (Fresenius w Darmstadt). W latach 2008-2013 pracowała
  w zespole terapeutów zajęciowych i fizjoterapeutów
  w Wiesbaden. Od 2008 prowadzi prywatna praktykę
  logopedyczną w tym z udziałem psów - "Praxis für
  tiergestützte Logopädie und Legasthenietraining". Posiada
  dwa psy: Finję i Fithe, z
którymi współpracuje podczas
  zajęć.
Jest członkiem:
- DBL (Nie
mieckie Stowarzyszenie Terapii Mowy)
- BVL (Niemieckie Stowarzyszenie Dysleksja)
- EÖDL (Pierw
sze Austriacka Zrzeszenie Dysleksji)
- TBDeV (Psy Terapeutyczne Klub Niemiecki)

Autorka książki:"Hunde in der Sprachtherapie" wydanej przez wydawnictwo Reinhardt Verlag w 2013r.

Cena za kurs:
600 zł - zgłoszenia i wpłaty po 30 kwietnia 2015
Zgłoszenia pojedyncze.
W przypadku większej ilości osób prosimy o oddzielne zgłoszenie każdej osoby (nie dotyczy opcji 5+1gratis).
Cena nie obejmuje noclegów i wyżywienia.

                                                                                                                            
Zgłoszenia grupowe:

Przy głoszeniach powyżej 5 osób 1 osoba gratis

(płacisz za 5 osób - uczestniczy 6)
W opcji grupa - proszę wybrać "5 osób + 1 gratis" (opcje na początku strony).

W uwagach lub w oddzielnym mailu proszę podać dane wszystkich uczesników:
imię, nazwisko, adres, tel, e-mail.

Ważne w każdym przedziale cenowym.


Zaświadczenie na drukach wg wzoru MEN zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012r.
Dodatkowo polsko-angielskie certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

Tłumaczenie sukcesywne/konsekutywne
.

Wpłaty proszę dokonywać na konto:
Perro Agnieszka Potocka
Przasnyska 12a/17, 01-756 Warszawa
nr konta: 80 1140 2004 0000 3202 4713 5134

                                            ukończenie szkolenia zalicza moduł nr 10:
Program z akredytacją ISAATOrganizatorem jest:
Perro - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
ul. Kawęczyńska 36, Warszawa
działająca w oparciu o działalność gospodarczą:
Perro Agnieszka Potocka
Przasnyska 12a/17, 01-756 Warszawa

NIP: 527-109-89-53

 

Informacje dotyczące zakwaterowania dla osób spoza Warszawy:

Miejsca noclegowe można zarezerwować w następujących hotelach i hostelach:
Hotele:

 

 


Hostele:

 

 

schroniska młodzieżowe:

 

  • Karolkowa 53a tel22632 8829
  • Smolna 30 tel: 22 827 89 52