Dogoterapia w edukacji masowej i pedagogice specjalnej. Animal-Assisted Pedagogy/Education.

Dogoterapia w Edukacji Masowej i Pedagogice Specjalnej.
Animal-Assisted Pedagogy/Education.
Kurs.

Prowarzący: Dr. Marie-Jose Enders-Slegers (Holandia)
Termin: 24-25 stycznia 2015 (sob-niedz)
Godziny zajęć: 9-17 (godzinna przerwa na obiad)
Miejsce: Warszawa, Wyższa Szkoła Menedżerska, Kawęczyńska 36,
aula F401 (4 piętro, bud. F)
Dojazd tramwajem 7 i 13 - Przystanek Kawęczyńska Bazylika (ostatni). W sprawie komunkacji miejskiej można skożystac z serwisu http://warszawa.jakdojade.pl/
Samochodem: Targowa, Ząbkowska, Radzymińska, Kawęczyńska
Kurs w języku angielskim tłumaczony na żywo na język polski.

Kurs omawiający udział psów i innych zwierząt w edukacji dzieci i dorosłych. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z zaangażowaniem zwierząt w szeroko rozumianej pedagogice z uwzglednieniem pedagogiki specjalnej i przedszkolnej. Skierowany do nauczycieli i wychowawców w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, internatach, szkołach integracyjnych, specjalnych oraz szkołach życia. Szkolenie to pozwoli również na rozwój zawodowy dogoterapeutów, hipoterapeutów, felinoterapeutów, osób włączających inne zwierzęta do zajęć terapeutycznych, a także osób planujących prace w tych obszarach i instruktorów szkolących psy towarzyszące, terapeutyczne lub asystujące. 

Przedstawione zostaną aktualne modele i koncepcje dotyczące zaangażowania psów i innych zwierząt w edukację oraz wyniki badań w tym obszarze. Omówione będą efekty udziału psów w zajęciach szkolnych w tym wpływ na: proces uczenia się, motywację, zaangażowanie, poziomu stresu uczniów, zachowania agresywne i relacje społeczne. Przedstawione zostaną modele dobrych praktyk, korelacja pomiędzy przemocą wobec zwierząt a przemocą domową i wpływ psów na funkcjonowanie osób autystycznych.

Plan:
24 stycznia
9.00-10.00 – Rejestracja uczestników
10.00-13.15 – Efekty interakcji człowiek–zwierzę i mechanizmy leżące u ich podstaw (w tym 1 przerwa kawowa)
13.15-14.15 – Przerwa obiadowa
14.15 – 17.00 – Aktualne standardy dotyczące prawidłowej praktycznej realizacji dogoterapii i felinoterapii (Animal-Assisted Interventions). Przykłady dobrych praktyk (w tym 1 przerwa kawowa)
25 stycznia
9.00-11.30 – Autyzm i Animal Assisted Interventions. (w tym 1 przerwa kawowa)
11.30-12.30 – Animal-Assisted Interventions/Dogoterapia w szkołach. Pies Szkolny i czytanie z psami
12.30-13.30 – Przerwa obiadowa
13.30-15.30 – Przemoc wobec zwierząt - związek pomiędzy przemocą interpersonalną i Animal-Assisted Intervention (w tym 1 przerwa kawowa)
15.30-16.30 – Pytania, zakończenie. Rozdanie zaświadczeń, certyfikatów.

 Omawiane tematy. 1 dzień:
 

  • Efekty interakcji człowiek–zwierzę i mechanizmy leżace u ich podstaw.

Krótki opis: Omówione zostaną najnowsze badania naukowe dokumentujące liczne i różnorakie pozytywne efekty, jakie u ludzi wywołują interakcje ze zwierzętami. Należą do nich zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności komunikacji, budowanie zaufania i opanowania, poprawa stanu zdrowia, a także zmniejszenie odczuwania lęku i bólu oraz ograniczenie agresji i redukcja poziomu stresu. Następnie przybliżone zostaną najbardziej popularne teorie dotyczące więzi ludzi ze zwierzętami, włączając hipotezę biofilii, teorię przywiązania i motywacji oraz mechanizmy aktywacji systemu oksytocyny.

  • Aktualne standardy dotyczące prawidłowej praktycznej realizacji dogoterapii i felinoterapii (Animal-Assisted Interventions).

  Krótki opis: Terminologia; najlepsze praktyki, standardy w AAI; Globalna Baza Danych i Zrównoważony Rozwój w dogoterapii i felinoterapii (AAI)

  • Przykłady dobrych praktyk - AAI u dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi (zaburzenia zachowania, autyzm) - Ośrodek Green Chimneys w USA. Opis i omówienie. (Wstęp, Film + dyskusja)

 
Omawiane tematy.
2 dzień:

 

  • Autyzm i Animal Assisted Interventions.

Krótki opis: Omówione zostaną dwa holenderskie programy dotyczące wpływu psów na funkcjonowanie osób autystycznych - holenderskiej federacji Dutch Guide Dog Federation (KNGF) oraz PAWS zrzeszającej rodziców dzieci z autyzmem, w celu wymiany doświadczeń oraz badania potencjału i wpływu psów w rodzinach osób autystycznych. Przedstawione zostaną wyniki badań dotyczące wpływu terapeutycznego tych programów oraz podstawy teoretyczne. Zaprezentowanych zostanie kilka krótkich filmów ilustrujących prezentacje

  • Animal-Assisted Interventions/Dogoterapia w szkołach. Pies Szkolny i czytanie z psami.

Krótki opis: Szczególnie w krajach niemieckojęzycznych bardzo popularne stało się ostatnio regularne korzystanie z pomocy dobrze wyszkolonych Psów Szkolnych. Niektóre z badań dokumentują pozytywny efekt obecności psów na lekcjach i ich wpływ na zmniejszenie lęku przed szkołą, poprawę atmosfery w klasie, wzrost empatii i kontroli emocji, zwiększenie uwagi poświęcanej nauczycielowi, a także poprawę interakcji społecznych pomiędzy uczniami. W czasie szkolenia wyjaśnione zostaną mechanizmy sterujące tymi procesami oraz sposoby osiągnięcia zamierzonych efektów. Związane z tym tematem takie zaganienia jak:
- sposoby planowania projektów z udziałem Psów Szkolnych,
- sposoby przygotowania psów i nauczycieli,
- zalecenia dotyczące dobrej praktyki,
- sposoby zarządzania stresem u psa,
- zaprezentowane konkretne ćwiczenia przydatne w procesie szkolenia
omówione zostaną w dniu 1 w ramach najlepszych praktyk i standardów.

  •  Przemoc wobec zwierząt - związek pomiędzy przemocą interpersonalną i Animal-Assisted Intervention (dogoterapia oraz interewncje z udziałem innych zwierzat).

Krótki opis: Przemoc wobec zwierząt wymaga od profesjonalistów nie tylko działania w ochronie zwierząt, ale także dostarcza informacji o zdrowiu psychicznym sprawców w kontekście społecznym. Związek pomiędzy przemocą wobec zwierząt a przemocą interpersonalną jest obecnie dobrze poznany. Przemoc wobec zwierząt jest jednym z kryteriów rozpoznania zaburzeń w okresie dziecięcym, mającym odbicie w antyspołecznych postawach u dorosłych. Tego rodzaju zachowania dają też możliwość rozpoznania przemocy w domu, i  podjęcia interwencji nie tylko w celu pomocy zwierzęciu, ale także małżonkowi lub dziecku przebywającym w zaburzonym środowisku. W dogoterapii oraz innych formach Animal-Assisted Intervention incydenty przemocy wobec zwierząt ze strony podopiecznych lub pacjentów są ważnym wskaźnikiem, mogącym być przeciwwskazaniem do jej stosowania, a przynajmniej ostrzeżeniem przed możliwością zaburzenia dobrostanu lub zdrowia zwierzęcia uczestniczącego wzajęciach, co powinno być minimalizowane. Omówione zostana podstawy teoretyczne, badania oraz programy dla sprawców i ofiar

Cena za kurs:
600 zł - zgłoszenia i wpłaty po 30-11-2014
Wpłaty proszę dokonywać do 15 stycznia 2015 (po tym terminie zgłoszenia prosze konsultować telefonicznie)
Zgłoszenia pojedyncze.
W przypadku większej ilości osób prosimy o oddzielne zgłoszenie każdej osoby (nie dotyczy opcji 5+1gratis).
Cena nie obejmuje noclegów i wyżywienia.

                                                                                                                            
Zgłoszenia grupowe:

Przy głoszeniach powyżej 5 osób 1 osoba gratis

(płacisz za 5 osób - uczestniczy 6)
W opcji grupa - proszę wybrać "5 osób + 1 gratis" (opcje na początku strony).

W uwagach lub w oddzielnym mailu proszę podać dane wszystkich uczesników:
imię, nazwisko, adres, tel, e-mail.

Ważne w każdym przedziale cenowym.


Zaświadczenie na drukach wg wzoru MEN zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012r.
Dodatkowo polsko-angielskie certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

Tłumaczenie sukcesywne/konsekutywne
.

Wpłaty proszę dokonywać na konto:
Perro Agnieszka Potocka
Przasnyska 12a/17, 01-756 Warszawa
nr konta: 80 1140 2004 0000 3202 4713 5134

                                            ukończenie szkolenia zalicza moduł nr 10:
Program z akredytacją ISAATOrganizatorem jest:
Perro - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
ul. Kawęczyńska 36, Warszawa
działająca w oparciu o działalność gospodarczą:
Perro Agnieszka Potocka
Przasnyska 12a/17, 01-756 Warszawa

NIP: 527-109-89-53

Dr. Marie-Jose Enders-Slegers jest profesorem w Anthrozoologii na Wydziale Psychologii i Edukacji Open University w Heerlen w Holandii. Stopień doktora psychologi i uzyskała na Uniwersytecie w Utrechcie. Jej tematami badawczymi są rozwój więzi człowiek-zwierzę; skutki interwencji z udziałem zwieMarie-Joje Enders-Slegersrząt dla osób z autyzmem, demencją i problemami psychicznymi, a także relacja między dręczeniem zwierząt i przemocą w rodzinie. Specjalizuje się w interakcji człowiek-zwierzęcych. Vice prezes IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations). Założycielka i aktualnie doradcą (Animal Assisted Interventions in Zorg (Opieka), Onderzoek (badania), Onderwijs (edukacja)). Prezes Grupy Zadaniowej ds. Przemocy w Rodzinie i Przemocy Wobec Zwierząt w Holandii, Członek zarządu The Circle of Violence, wykładowca na Uniwersytecie w Denver, członek grupy doradczej ekspertów Socjologii projektu CALLISTO Unii Europejskiej. 
Informacje dotyczące zakwaterowania dla osób spoza Warszawy:

Miejsca noclegowe można zarezerwować w następujących hotelach i hostelach:
Hotele:


Hostele:

schroniska młodzieżowe:

  • Karolkowa 53a tel22632 8829
  • Smolna 30 tel: 22 827 89 52